Brněnský fotograf Karel Otto Hrubý bude mít retrospektivní výstavu

Retrospektivní výstava připomene odkaz Karla Otto Hrubého, významné osobnosti soudobé české fotografie, od jehož narození uplynulo v roce 2016 sto let.

Náměstí Svobody v Brně, 1949, Historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně

Náměstí Svobody v Brně, 1949, Historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně

U příležitosti výstavy v Domě umění vychází také monografická publikace, připomínající nejen autorovu fotografickou tvorbu, ale i jeho působení jako pedagoga, kurátora, lektora, recenzenta a organizátora, a jeho vliv na brněnskou fotografickou scénu. Poprvé bude možné vidět dosud nezveřejněné fotografie K. O. Hrubého vybrané z veřejných i soukromých sbírek, mimo jiné také ze soukromého archivu umělce. Doprovodný program k výstavě zahrnuje několik komentovaných prohlídek s kurátory výstavy Lukášem Bártlem, Antonínem Dufkem a Janou Vránovou, a také s fotografy, kteří patří k Hrubého žákům – Pavlem Diasem, Miroslavem Myškou, Milošem Budíkem.

Koncepce vychází z hlavních tematických oblastí a názorových okruhů fotografova díla, podle kterých je výstava i kniha rozčleněna na tematické celky nazvané Začátky, Nová budoucnost, Folklór a tradice, Všední den, Krajina, Inscenovaná realita. Na výstavě i v knize představující výběr z Hrubého díla od čtyřicátých let po léta sedmdesátá se poprvé objeví fotografie, které dosud nebyly zveřejněny. „Výběr probíhal z tisíců fotografií z veřejných i soukromých sbírek – z originálních pozitivů zastoupených především ve sbírkovém fondu Moravské galerie v Brně, v Historickém oddělení a Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně, ve sbírce Svazu českých fotografů, v Galerii výtvarných umění v Hodoníně – hlavně ovšem z mnoha dosud neznámých náhledů tvořících soukromý archiv K. O. Hrubého, jenž vznikal v průběhu několika desetiletí a s nímž nám rodina umělce vstřícně umožnila pracovat,“ popisuje Jana Vránová, kurátorka výstavy.

Centrum, 1957, soukromý archiv

Centrum, 1957, soukromý archiv

Fotografie K. O. Hrubého jsou spjaty s dobou svého vzniku, reflektují autorovy osobní zájmy, dobové názorové trendy i aktuální společenskou situaci. Jeho počátky jsou spojeny s českou meziválečnou avantgardou, byl mu blízký umělecký proud poválečných desetiletí zachycující poetiku všedního dne, jeho oblíbeným námětem byla krajina, dokumentoval folklór, závěrem experimentoval i s inscenovanou fotografií. Zastával klasické hodnoty černobílé fotografie, její schopnost postihnout jedinečnost světelné a dějové situace neopakovatelných okamžiků, prioritou byl pro něj důraz na myšlenkovou sdělnost a výtvarný řád fotografie.

Tvorba K. O. Hrubého je úzce spjata s brněnským kulturním prostředím, kde po několik desetiletí zastával pozici uznávané autority v oblasti fotografického dění. Zdejší profesionální i amatérskou fotografickou scénu ovlivňoval od konce 50. let. Byl spoluzakladatelem brněnské fotografické skupiny VOX. Výraznou stopu zanechal jako pedagog, vedl výuku na oddělení fotografie Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně (1952–1977) a svými názory a přístupem k fotografické praxi ovlivnil několik generací československých fotografů, kteří se dodnes hlásí k jeho odkazu. Byl jedním ze zakladatelů Svazu českých fotografů, Školy výtvarné fotografie SČF (později Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě), organizoval činnost Klubu fotografů města Brna. V období, kdy fotografie neměla rovnocenné postavení s jinými uměleckými disciplínami, měly jeho teoretické i praktické aktivity zásadní význam.

Přínos odkazu Karla Otto Hrubého české fotografii zatím nebyl adekvátně vyhodnocen, výstava i monografie tak poprvé komplexně postihují jeho fotografickou tvorbu v kontextu české a světové fotografie. V květnu loňského roku uspořádal Dům umění města Brna u příležitosti 100. výročí narození K. O. Hrubého sympozium (více zde: http://www.dum-umeni.cz/cz/doprovodny-program/detail/id/79).

 

Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

 

Doprovodný program:

10. 1. 2018, 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s jedním z kurátorů Lukášem Bártlem a s fotografem Milošem Budíkem, který byl přítelem K. O. Hrubého a jeho neoficiálním žákem.

20.‒21. 1. 2018, každý den 9‒18 h – Všední den / Dvoudenní fotografický workshop inspirovaný dílem K. O. Hrubého, zejména fenoménem „poezie všedního dne“.

24. 1. 2018, 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Vránovou a fotografem Miroslavem Myškou, který byl žákem K. O. Hrubého.

28. 1. 2018, 14–17 h – Krájená krajina / Kolážová odpolední dílna pro děti 6–12 let inspirovaná dílem K. O. Hrubého.

15. 2. 2017, 16 h – Jak učit fotografii? / Neformální otevřené setkání ve výstavě K. O. Hrubého s kurátory výstavy a některými ze současných i bývalých pedagogů ateliéru fotografie na brněnské SŠUD i se současnými studenty.

21. 2. 2018, 17 h – Komentovaná prohlídka výstavy s jedním z kurátorů Antonínem Dufkem a s fotografem Pavlem Diasem, který byl jedním z prvních žáků K. O. Hrubého.

22. 2. 2018, 19 h – Poezie všedního dne / Komponovaný večer, v jehož rámci se dozvíte vše podstatné o fenoménu tzv. poezie všedního dne v podání Lukáše Bártla, kurátora výstavy.

4. 3. 2018, 16 h – Lektorská komentovaná prohlídka výstavy

Přidat komentář