Fouquet Jean: Diptych z Melunu

V berlínských státních sbírkách je vystaven diptych namalovaný pro Etiena Chevaliera, který je skutečně mimořádný.

Fouquet_diptych

Jean Fouquet byl rodák z Tours (1420 – 1480 (?)) a je bezesporu nejvýznamnějším francouzským malířem 15. století. Pracoval zejména jako miniaturista, zřejmě se vyučil jako miniaturista v Paříži ve franko-vlámské škole.

 

Chef d´ouvre berlínských sbírek namaloval pro Etiéna Chavaliera a byl umístěn nad mecenášovým hrobem v katedrále Notre-Dame v Melunu. Levá část dyptychu  představuje modlícího se donátora, jehož Svatý Štěpán doporučuje Panně Marii s Ježíškem na druhé části. Podle staré zprávy má údajně Madona tohoto diptychu rysy Agnés Sorel, slavné metresy Karla VII., která 1450 zemřela a vykonavatelem její závěti byl právě Chevalier.

Fouquet_Madonna

Madona je na obrazu zpodobněna s odhaleným prsem jako ,,Lactátio Christí“. Nápis na hrobě Agnes Sorel v zámku Loches ji přisuzuje místo mezi svatými na nebesích. Podle popisu ze 17. století byly na rámu medailony z pozlaceného stříbra.

Přidat komentář