Muzea: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Slavné pražské a samozřejmě české muzeum má ve svých depozitářích jednu z největších sbírek historického skla na světě a co dalšího byste měli o UPM vědět?

IMG_7469

UPM v Praze bylo založeno roku 1885 s touto povinností v zakládací listině,,aby svými sbírkami budilo účastenství obecenstva pro uměleckoprůmyslové výtvory, tříbilo jeho vkus a dodávalo podněty k výkonům, přísnějším požadavkům umění vyhovujícím.“

 

UMP je dílem podnikatelů, kteří se sdružovali v Obchodní a živnostenské komoře kolem výrazné osobnosti sběratelství naší vlasti Vojtěcha Lanny. Vojtěch Lanna bydlel v pražské vile v Bubenči a do začátku novému muzeu zapůjčil na dvě tisícovky kusů historického skla ze svých sbírek. Díky této utříděné kolekci mohlo muzeum pozdějšími nákupy a restitucemi budovat sbírku, která je světovým unikátem.

 

Renesanční muzejní budova podle plánů architekta Josefa Schulze byla vystavěna mezi lety 1897 – 1900. Kromě skla se sbírky třídily do kategorií keramiky, textilií, vazeb a užité grafiky. Okrajově se muzeum věnovalo také památkám zlatnictví, tapisérií a koberců, exotikám a kupodivu i českého porcelánu. To lze ale připočíst samozřejmě omezeným finančním možnostem.

EXTERNÍ FOTOGALERIE MIMO REALARTS.CZ

Černou kapitolou v dějinách UPM byla léta válečná, protože budova byla zabrána nacisty a sbírkový fond byl uložen v prostorách Národního muzea a v budově na Slovanském ostrově. Zásadních změn doznalo Uměleckoprůmyslové muzeum po nástupu komunistické totality, kdy došlo ke změnách organizačních struktur, celé desetiletí bylo muzeum sloučeno s Národní galerií a mezi lety 1970 – 1985 bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno.

 

Novou organizační strukturu má od roku 1995. Uměleckoprůmyslové museum v Praze je od roku 2017 po rekonstrukci otevřeno pro veřejnost. Nabízí třikrát větší výstavní prostor než před rekonstrukcí a moderní zázemí pro návštěvníky. Poprvé v historii je přístupná také zahrada muzea. Uměleckoprůmyslové museum má v současnosti trojnásobné zvětšení výstavního prostoru než v roce 2014, celkem 2750 m2 výstavní plochy. Na současné období do roku 2020 UPM plánuje krátkodobé výstavy a až poté začne vznikat stálá a důstojná expozice.

KDE: 17. listopadu 2, Praha 1, 110 00

WEB: www.upm.cz

ZA KOLIK: Plné: 100/150/220 Kč  Snížené: 60/80/120 Kč pro studenty od 15 do 26 let při samostatné prohlídce (po předložení průkazu) a pro seniory nad 65 let Junior: 30/45 Kč pro děti 6–15 let při samostatné prohlídce, školní skupiny Rodinné: 200/250/360 Kč (max. dvě dospělé osoby a max. 3 děti do 15 let, za další dítě do 18 let se připlácí 20 Kč)

Přidat komentář