Procházka po Orvietu

Umbrijské město Orvieto bylo centrem papežského státu a má nádhernou katedrálu. Je to město na vyvýšeném ostrohu s výhledem do kraje, které je obehnané masivními hradbami proti nepřátelům církve. Do města se dá dostat nyní buď po silnici nebo lanovkou.

IMG_9213

Město má středověkou dispozici tvořenou pravidelnou sítí uliček.

email1

Po pravé straně je vidět středověká čtvrť, v pozadí jsou hory. Na řadě míst Orvieta jsou naprosto neuvěřitelné vyhlídky do kraje. Zkrátka tohle město nebylo vůbec jednoduché dobývat.

IMG_9208

A tady už je ta nádhera. Překrásná gotická katedrála budovaná od roku 1290 s úžasnou fasádou, která je skutečně unikátní a pýchou tohoto slohu. Právě zde v této katedrále papež Urban IV. společně s českým knězem Petrem ve 13. století vymýšleli podobu Svátku Božího těla, který přišel s tím, že při mši je Kristus přítomen v chlebu a vínu. V kapli Božího těla je názorná dobová freska, kde je to ztvárněno.

IMG_9216

A tohle je kaple Sv. Bricia v interiéru katedrály s freskami Luca Signoreliho.

IMG_9230

Interiér katedrály je vyzdoben freskami Fra Angelica a především Luca Signoreliho a je v něm také kaple Nejsvětější svátosti, kde na feskách vymalována eucharistie a Svátek Božího těla..

Ke katedrále v Orvietu se ještě vrátíme v samostatném článku v roce 2019.

Tento článek vznikl díky finanční podpoře společnosti TAU Seating s.r.o.

Přidat komentář