Podlipanské muzeum v Českém Brodě

V secesní budově architekta Antonína Balšánka se nachází malé muzeum připomínající region, ve kterém proběhla například slavná bitva u Lipan.

podlipansko_RA_1

V architektonicky velice zajímavé budově vyzdobené pěknými obrazy v nepříliš dobrém stavu, naleznete poměrně rozsáhlou expozici Bitva u Lipan a ohlasy husitství ve Středních Čechách. V expozici je kromě historických souvislostí i třeba působivý panel, kde kurátoři reflektují výklad bitvy u Lipan v dějinách 20. století. V expozici je také umístěna kopie krásné středověké Tismické madony.

 

Ve skutečně malé expozici ve vstupních prostorách muzea jsou k vidění archeologické nálezy ze slovanských hradišť.

podlipansko_RA_3

Aktuálně pak probíhá výstava připomínající Českobrodsko v období třicetileté války, kde je pomocí archiválií a dobových vyobrazení zobrazen evropský konflikt a jeho dopady na obyvatele českého Brodu a přilehlého panství. Kurátor Mrvík v této výstavě archiválie zasazuje do souvislostí a dodává k nim velice zajímavé vlastní postřehy.

 

Návštěvu Podlipanského muzea v Českém Brodě lze spojit s procházkou po historicky zajímavém městě, kde je k vidění třeba pěkná radnice, monumentální pomník Prokopa Velikého, městské hradby a jiné pamětihodnosti.

podlipansko_RA_2

Podlipanské muzeum v Českém Brodě naleznete na adrese Žitomířská 761, 282 01, Český Brod. Web muzea je na adrese www.podlipanskemuzeum.cz.

Tento článek vznikl díky finančnímu přispění společnosti Tau Seating s.r.o.

Přidat komentář