Zříceniny Českého středohoří: Skalka a Košťálov

V Českém středohoří je obrovské množství zřícenin, které krajině dodávají osobitý ráz. Dnes se vydáme na zříceniny Skalku a Košťálov.

Skalka

Skalka_009

skalka_1

Skalka se nachází v obci Vlastislav, sedm kilometrů západně od Lovosic. Nebudeme dnes hovořit o zámku, ale pouze o zřícenině, která se tyčí nad ním. O Skalce se píše už v Kosmově kronice a hrad vznikl zřejmě již ve 14. století. Hrad byl postaven na nepříliš vysoké skále a odtud má i své jméno. Ve skále byl na jeho obranu vytesán příkop. Z hradu zbyla věž a zbytek zdiva z bývalé brány.

skalka_2

Díky práci dobrovolníků se pod zříceninou objevily další fragmenty zaniklých částí hradu.

Košťálov


Košťálov_Heber

IMG_20190719_131556

Druhou zříceninou, kterou dnes navštívíme je Košťálov. Hrad byl založen koncem 13. století. Kronikář Beneš Krabice z Veitmile uvádí, že v roce 1372 spálil na hradě Košťálově blesk módní dlouhé škorní špice purkrabímu Alešovi mladšímu ze Slavětína a jeho manželce.


IMG_20190719_131603

V 15. století patřil Kaplířům ze Sulevic a během husitské revolty byl obléhán. Kaplířové se postupně přesouvali do vhodnějších sídel a již za třicetileté války byl hrad pustý.

Přidat komentář