Bylo nalezeno 5 vzácných kradených obrazů a brzy je opět uvidí veřejnost (Article is also in English)

Před čtyřiceti lety bylo odcizeno pět pláten starých mistrů a díky souhře okolností byly navráceny zpět do galerie v Berlíně. (Scroll down for English)

galerie kradenych del

Díky oborovému magazínu artnet.com se k nám do redakce dostala velice zajímavá zpráva, která uvodí plánovanou výstavu v roce 2021. Když byla starostovi malého německého města v loňském roce ukázána fotografie obrazu visícího na zdi v obývacím pokoji, okamžitě tuto práci poznal. Byl to totiž jeden z pěti obrazů starých mistrů ukradených z Friedensteinského paláce v Gotha před 40 lety z odvážné loupeže, kterou východoněmecká policie nedokázala vyřešit. Nyní se kradené obrazy vrátily do barokního paláce.

Starosta Knut Kreuch jednal prostřednictvím zprostředkovatelů jednajících jménem anonymních prodejců, kteří původně požadovali za díla miliony eur. V tom, co bylo popsáno jako „mistrovský úder“, byly obrazy loni v září tiše vráceny. Byly přivezeny do Berlína anonymní dodávkou a žádné výkupné nebylo zaplaceno. (Další podrobnosti budou prozrazeny později.)

Minulý týden bylo všech pět obrazů vystaveno a představen plán na jejich restaurování. Tento týden si je můžete prohlédnout ve FRiedensteinském paláci, odkud byly v roce 1979 ukradeny.

Takzvaná loupež Gotha byla největší samostatnou uměleckou loupeží, která se kdy odehrála v bývalé Německé demokratické republice. Když práce brzy ráno 14. prosince 1979 zmizely, bylo z toho velké haló. Policie nedokázala obrazy vypátrat, přestože vyslýchala více než 1 000 lidí, včetně zaměstnanců paláce a jejich rodinných příslušníků. Od svého návratu v září 2019 byly obrazy ověřeny odborníky Rathgen Research Laboratory ve Státních muzeích v Berlíně, které je potvrdily jako ukradené originály.

Mezi ztracené obrazy patří portrét Franse Halse, obraz Hanse Holbeina staršího, dílo, které bylo kdysi považováno za obraz Jana Lievense, a krajina z dílny Jana Brueghela Staršího. Jedná se tedy i o rudolfínské obrazy. Pátý obraz je kopií neznámého umělce autoportrétu Van Dycka. Všechny obrazy pocházejí z poloviny 16. století do 17. století. The Art Newspaper uvádí, že jejich hodnota je kolem 4 milionů EUR.

Bodo Ramelow, ministerský předseda Svobodného státu Durynsko, uvedl, že návrat obrazů zaplnil „bolestnou mezeru v historické budově“, odkazující na raně barokní palác, který pochází ze 17. století. Umělecká nadace Ernsta von Siemens poskytla přibližně 50 000 EUR na náklady právníků a logistiky. Generální tajemník Martin Hoernes zdůraznil: „Zloději neobdrželi od nás žádné peníze. Takhle se to nedělá, “ uvedly noviny Süddeutsches Zeitung. Podle Der Spiegel bylo původně vyžadováno vyplacení částky 5,25 milionu EUR.

Díla budou k vidění na zámku Friedenstein v Gotha a poté budou restaurovány. Na rok 2021 je plánována výstava, která odvypráví příběh o krádeži a restaurování.

Frans Hals

Frans Hals

original text of article at artnet.com

Five Old Master Paintings Stolen 40 Years Ago in a Notorious Art Heist Have Been Recovered Thanks to a German Mayor’s Ingenious Plan

When the mayor of a small German city was shown a photograph last year of a painting hanging on a living room wall, he recognized the work immediately. It was one of five Old Master paintings stolen from the Friedenstein Palace in Gotha nearly 40 years ago in an audacious theft that East Germany’s feared police failed to solve.
Now, the treasures stolen in what some consider to be Germany’s equivalent of the Isabella Stewart Gardner theft have been returned safe and sound.

Mayor Knut Kreuch negotiated through intermediaries acting on behalf of anonymous sellers who were initially demanding millions of euros for the works. In what has been described as a “masterstroke,” the objects were quietly returned last September, arriving in Berlin by van, and no ransom was paid. (Further specifics of the recovery have yet to be divulged publicly.)

Last week, the five paintings were unveiled and the operation to recover them, revealed. This week, they go on view at the Friedenstein Palace from which they were stolen in 1979.

The long-lost paintings include a portrait by Frans Hals, a painting by Hans Holbein the Elder, a work once thought to be by Jan Lievens, and a landscape from the workshop of Jan Brueghel the Elder. The fifth painting is a copy by an unknown artist of a Van Dyck self-portrait. All the paintings date from the mid-16th century to the 17th century. The Art Newspaper reports their value to be around €4 million ($4.4 million).

It is unclear if the authorities are unwilling or rather unable to say who they suspect stole the paintings, beyond the fact that they are German residents. It is believed the works were smuggled into West Germany in the 1980s, and so passed through the Iron Curtain.

The so-called Gotha robbery was the largest single art heist ever to take place in the former German Democratic Republic. The country was left stunned when the works disappeared early in the morning of December 14, 1979. Police were unable to recover the paintings despite interrogating more than 1,000 people, including the palace’s employees, and their families.
Since their return in September, the paintings have been authenticated by experts at Berlin State Museums’ Rathgen Research Laboratory as the ones stolen from the castle.

Bodo Ramelow, the minister president of the Free State of Thuringia, said the paintings’ return filled “a painful gap in the historic building,” referring to the early Baroque palace, which dates to the 17th century.
The Ernst von Siemens Art Foundation provided around €50,000 ($55,000) toward the costs of lawyers and logistics. Its general secretary, Martin Hoernes, stressed: “No money goes to thieves. You don’t do that,” the Sueddeutsches Zeitung reports. The lawyer’s clients initially demanded €5.25 million ($5.8 million), according to the newspaper Der Spiegel.
The works will be on view at the Schloss Friedenstein in Gotha over the next six days before undergoing restoration. An exhibition telling the story of the theft, and the paintings’ unlikely recovery, is being planned for 2021.

Přidat komentář