Mozaiky z peří pro rudolfínský dvůr (Article is also in English)

Mozaiky z peří pochází z Mexika a jsou svázány s dlouhou tradicí indiánského umění. Při kolonizaci Mexika a šíření katolické víry byly tyto krásné předměty užívány i k liturgickým účelům. (Scroll down for English)

Portrét Krista z peří kolibříků a papoušků pochází z dílny Juana Baptisty Cuirise v mexickém Michoacánu z období 1550 – 1580.

Portrét Krista z peří kolibříků a papoušků pochází z dílny Juana Baptisty Cuirise v mexickém Michoacánu z období 1550 – 1580.

Hlavní centra výroby byly v Mexiko City a v biskupství Michoacan, které se nachází v dnešním Pátzcuaru, a to především díky biskupovi Vasco de Quiroga (1537– 1556). Mozaiky se vyráběly z peří různobarevných druhů exotických papoušků a kolibříků a kombinovaly se s papírem a vlnou.

K liturgickým účelům a pro potřeby evropských sběratelů a obchodníků s uměním byly vhodné mozaiky díky tzv. irizujícímu efektu. Setkáváme se s ním často na skle v 19. století a začátkem 20. století, kdy povrch předmětu pod různými světelnými dopady mění své barevné spektrum.

Mozaiky nalezneme v inventářích pražské kunstkomory Rudolfa II. pod označením indiánské malby peřím, ale nacházeli se i ve sbírkách v  Ambrasu a Mnichově.

Portrét Krista z peří kolibříků a papoušků pochází z dílny Juana Baptisty Cuirise v mexickém Michoacánu z období 1550 – 1580 a dnes jej nalezneme v KHMW v Geistliche Schatzkammer.

Mariánský obraz z peří , Juan Baptista Cuiris, 1550-1580.

Mariánský obraz z peří , Juan Baptista Cuiris, 1550-1580.

Mariánský obraz z peří je mozaika z peří exotických kolibříků a papoušků, která je umístěna na papíru a dřevěném podkladě. Pochází z kunstkomory Rudolfa II. a nalezneme ji na Fröschlově inventáři pod číslem 617. Autorem této mozaiky, která se nachází dnes ve Vídni v KHMW a autorem je také Juan Baptista Cuiris. Datovaná je do období 1550 – 1580 a pochází stejně jako předchozí mozaika z oblasti Michoacánu.

ENGLISH:

Feather mosaics come from Mexico and are tied to a long tradition of Indian art. During the colonization of Mexico and the spread of the Catholic faith, these beautiful objects were also used for liturgical purposes.

Main production centers were in Mexico City and in Region of Michoacan, which is located in today’s Patzcuar, mainly thanks to Bishop Vasco de Quiroga (1537–1556). The mosaics were made of feathers from exotic parrots and hummingbirds and combined with paper and wool.

Mosaics were suitable for liturgical purposes. European collectors of arts and merchants liked their ,,iris effect“. It is often found on glass in the 19th century and early 20th century, when the surface of the object changes its color spectrum under different light effects.

Links to Mosaics on web Kunsthistorischesmuseum Vienna:

Mosaic of Christ

KHMW v Geistliche Schatzkammer

Mosaic of Madona

KHMW

Přidat komentář