Sandro Botticelli: Venuše a Mars (Article is also in English)

Sandro Botticelli (cca 1445 – 1510) na obrazu Venuše a Mars zachytil skutečné osoby, nádhernou Simonettu Vespucci a Giuliana De´Medici. (Scroll down for English)

Venuse_a_Mars

Sandro Botticelli prožil své nejkreativnější období mezi lety 1478-1490. V těchto letech namaloval některé ze svých nejslavnějších obrazů s mytologickými náměty, jako Zrození Venuše (dnes v Uffizi ve Florencii) a pochopitelně Venuše a Mars. Ve druhé sérii amerického seriálu Medici, filmaři zachytili vznik tohoto obrazu.

 

Ve jmenovaných obrazech Botticelli spojuje dekorativnost, kterou si osvojil už během svého školení na zlatníka (zlatníci byli vynikající kreslíři, kteří museli do sebemenších detailů navrhovat pro zákazníky) s prvky klasické malířské tradice, a to lze vypozorovat v harmonii kompozice a konturách postav.

 

Venuše, bohyně lásky, si prohlíží svého milence Marta. Venuše je vzpřímená a v pohotovosti, ale pochopitelně pořád vznešeně důstojná, zatímco bůh války Mars usnul. Dost možná jen na chvíli. Možná se za chvíli probudí, protože mu do ucha začal troubit malý satyr (napůl dítě, napůl kozel) ze škeble.

Obraz byl objednán zřejmě na oslavu svátosti manželství a byl zamýšlen jako spalliera, panel na stěnu pokoje. Tyto panely se objednávaly, aby dekorovaly částečně veřejné místnosti známé jako camera (druh ložnice).

 

PŘEHRÁT VIDEO Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ

 

http://magazin.realfilm.cz/wp-content/uploads/box-of-film.jpg

 

Sandro Botticelli: Venus and Mars

 

Sandro Botticcelii (cca 1445 – 1510) painted on his picture Venus and Mars real people, georgous Simonetta Vespucci and Giuliano De´Medici.

Venuse_a_Mars

The period from 1478-90 saw Botticelli at his most creative. This was the period during which he produced his famous mythological works, such as ‚The Birth of Venus‘ (in the Uffizi, Florence) and ’Venus and Mars’. In the second season of TV series Medici, there are very nice scenes, about creating of this painting by Sandro Botticelli. In these he successfully combined a decorative use of line (possibly owing much to his early training as a goldsmith) with elements of the classical tradition, seen in the harmony of his composition and the supple contours of his figures.

 

Venus, the goddess of love, looks over at her lover Mars. She is alert and dignified, while he – the god of war – is utterly lost in sleep. He doesn‘t even notice the chubby satyr (half child, half goat) blowing a conch shell in his ear.

This picture was probably ordered to celebrate a marriage, and the unusual shape suggests it was a spalliera, a panel set into the wall of a room. These panels were ordered to decorate the semi-public reception room known as a camera (a sort of bedchamber).

Botticelli’s picture is colourful and amusing but was also very fashionable – the cultures of Ancient Greece and Rome were admired by the elite in Renaissance Florence. Mars’ well-defined body refers deliberately to ancient sculptures. It might have had another function: women gazing upon beautiful male bodies were thought to be more likely to give birth to boys, essential for continuing the family line.

 

PLAY VIDEO FROM NATIONAL GALLERY IN LONDON

 

http://magazin.realfilm.cz/wp-content/uploads/box-of-film.jpg

Přidat komentář