Matthias Grünewald: Ukřižování (Article is also in English)

Ve Velikonočním čase si představíme obraz Ukřižování Matthiase Grünewalda, který je střední oltářní deskou a neztrácí nic na své mimořádné působivosti ani po staletí od svého vzniku. (Scroll down for English)

crucifixion

O Grünewaldovi máme velice málo biografických údajů a za jeho příjmení vděčíme Joachimu von Sandrartovi. Grünewald žil po většinu času v Mohuči a zřejmě v ústraní. Byl ve službách mohučského arcibiskupa Uriela von Gemmingen a jeho nástupce Albrechta von Brandenburg.

 

Střední deska zavřeného Isenheimského oltáře (1513/1515, Colmar, Unter den Linden Museum) představuje nebývale expresivní Ukřižování Krista. Máří Magdaléna zpodobněná se svými typickými atributy vzpíná ruce k nebi s bolestivě propletenými prsty. Jan, podpírá Madonu upadající do mdlob. Jan Křtitel ukazuje prstem na Ježíše, vedle něj je mluvící páska ve formě rudého latinského nápisu: Illum opportet crescere, me autem minui“, tedy Onť musí růsti, já pak menšiti se. Golgota je ponořená v temnotě, černé jak noc.

matthias grunewald insenheim altarpiece, photo lars nilse

Matthias Grünewald: Crucifixion

 

The details of Grünewald´s life are unusually unclear for a painter of his significance at this date, despite the fact that his commissions show that he had reasonable recognition in his own lifetime. The first source for his biography is the German art historian Joachim von Sandrart.  In 1511 he became court artist of Uriel von Gemmingen, Archbishop of Mainz, and he also worked for the next archbishop, Albert of Brandenburg.

 

The macabre and distorted Christ is splayed on the cross, his hands writing in agony, his body marked with livid spots of pox. The Virgin swoons into the waiting arms of the young St. John the Evangelist while John the Baptist, on the other side (not commonly depicted at the Crucifixion), gestures towards the suffering body at the center and holds a scroll which reads “he must increase, but I must decrease.” The emphatic physical suffering was intended to be thaumaturgic (miracle performing), a point of identification for the denizens of the hospital.

Přidat komentář