Giuseppe Arcimboldo: Vertumnus (Article is also in English)

Vertumnus je vrcholným dílem pražských uměleckých sbírek císaře Rudolfa II. a dnes se nachází na švédském zámku Skokloster. (Scroll down for English)

Vertumnus

Vertumnus

V roce 1587 požádal Giuseppe Arcimboldo císaře Rudolfa II., zda by se mohl vrátit z Prahy do Milána. Bylo mu šedesát let a připadal si starý a nemocný. Císař Rudolf II. mu vyhověl, ale nepropustil ho ze svých služeb. Návrat do vlasti byl pro umělce úžasný. Byl oslavován jako velký umělec a označován za stejného mistra jako Leonardo Da Vinci nebo Michelangelo.

 

V roce 1590 namaloval obraz Vertumnus, který se stal okamžitě oslavovaným dílem v císařově kunstkomoře. Arcimboldo zbožštil císaře jako Vertumna na základě verší básníka Comaniniho:,,Podobně tak jako učení Egypťané věnoval nejvěrnější služebník Arcimboldo své srdce a dílo Tvé ozdobě a pokryl Tvou božskou tvář závojem. Nezhrdej nízkým! Když Bůh stvořil Zemi, nalezl i on zalíbení ve věcech menšího tvaru, mnohem a mnohem menších než jsou ty, v nichž vysocí a mocní ukazovali svou velkou a podivuhodnou moc lidstvu.“ Císař za toto dílo udělil malíři titul ,,comes palatinus“ (falckrabě).

 

Kunstkomora Rudolfa II. byla pověstná svými sbírkami a rozdělena podle tří kategorií na artificiália – umělecká díla, naturália – přírodniny a scientifika – vědecké předměty. Během Třicetileté války byla část pražské kunstkomory odvezena švédskými vojsky královny Kristýny jako kořist, včetně Vertumna Giuseppa Arcimbolda. Stavitel Skoklosteru Carl Gustaf Wrangel budovaného v raném baroku mohl těžit jako vysoký důstojník z benefitů vysokých daní uvalených švédskou královnou. I tak ale není dosud doloženo, kde se Vertumnus nacházel až do poloviny 19. století, kdy se znovu objevuje v písemném prameni. Je možné, že se nacházel na Braheho zámku Bogesund.

 

Giuseppe Arcimboldo - Autoportrét/Selfportrait

Giuseppe Arcimboldo – Autoportrét/Selfportrait

Vertumnus by Giuseppe Arcimboldo is the masterpiece of Prague’s art collections of Emperor Rudolf II. Nowadays it´s located in Skokloster Castle in Sweden.

 

In 1587 Giuseppe Arcimboldo asked Rudolf II. if he could return to Milan. He was sixty years old and felt old and sick. Emperor Rudolf II. proved his moving from Prague, but he did not release him from his services. The return home was amazing for the artists. He was hailed as a great artist and referred to as the same master as Leonardo Da Vinci or Michelangelo.

 

Arcimboldo painted Vertumnus in 1590 and it was immediately became a celebrated work in Rudolf´s Chamber of Art. This Chamber of Art, located in Prague Castle, was famous for its collections. The Chamber of Art was seen as a universe in miniature where all the phenomena of the great world are represented: the virtues of man, the planets and constellations of the cosmos, the seasons and the elements, the wonders of nature and the artistic skills of man. When the 30-year war was nearing its end, the Chamber of Art was looted by the Swedes and huge taxes were brought to Sweden and the waiting Queen Kristina. The participating officers, such as Skokloster’s builder Carl Gustaf Wrangel, also got their share of the cake. The painting Vertumnus was one of the works taken from the art room, but it is unclear where it was until the 1850s, when it reappears in the scrolls. It may have been at the Brahe castle Bogesund.

Přidat komentář