Kostel Santa Maria del Calcinaio u Cortony (Article is also in English)

Kostel Santa Maria del Calcinaio u Cortony je výjimečnou renesanční stavbou konce quattrocenta stojící osamoceně v olivovém háji. (Scroll down for English).

Pohled ze silnice nad kostelem, foto: Ondřej Slanina

Pohled ze silnice nad kostelem, foto: Ondřej Slanina

Architekt Francesco di Giorgio Martini stavěl v Urbinu, ale právě tento kostel postavený nedaleko bran toskánské Cortony, vyniká čistotou stylu. Kostel stojí ve svahu, je dobře viditelný z výše postavené Cortony, ale i ze skutečně širého okolí z úpatí toskánských kopců provincie Arezzo. Jeho proporce ladí s elegancí vnitřní výzdoby vycházející z tradice Filippa Brunelleschiho.

 

Toskánští architekti rozvíjeli principy stanovené architektem Brunelleschim. Koncem 15. století postavili zajímavé kostely jako Santa Maria delle Carceri v Prato architektem Giulianem da Sangallo a právě Santa Maria del Calcinaio. Obě stavby připomínají experimenty s centrálně disponovanými kostely, které v Miláně staví Leonardo a Bramante, a víme, že Francesco di Giorgio Martini Leonarda da Vinciho osobně znal. Právě v těchto kostelech vidíme vyvrcholení raně renesančních ideálů klasické lehkosti a čistoty.

 

Pohled z prašné cesty nad olivovým hájem, odspodu

Pohled z prašné cesty nad olivovým hájem, odspodu, foto: Ondřej Slanina

Není jednoduché udržet takovou stavbu v dobrém stavu. Naštěstí jí ale v roce 2014 zachránila iniciativa l’Associazione Amici del Calcinaio usilující o záchranu této architektonické perly renesance. Díky 22 500 podpisům získala iniciativa příspěvek 30 000 Euro na opravu střechy. Do kostela totiž zatékala voda a ohrožovala celou stavbu. Snad se podaří udržet zájem o tuto výjimečnou památku i nadále.

 

The Church of Santa Maria del Calcinaio near Cortona is an exceptional Renaissance building from the end of quattrocento. It stands alone in an olive grove.

 

The architect Francesco di Giorgio Martini built mostly in Urbino, but this church, built near the gates of Cortona, Tuscany, stands out for its purity of style. The church stands on the hill. It´s clearly visible from the above-built Cortona, but also from the really wide surroundings from the foot of the Tuscan hills of the province of Arezzo. Its proportions harmonize with the elegance of the interior decoration based on the tradition of Filippo Brunelleschi.

 

Pohled do interiéru, foto: Ondřej Slanina

Pohled do interiéru, foto: Ondřej Slanina

Tuscan architects developing the principles laid down by Brunelleschi, constructed important churches in the last years of the 15th century. These include Santa Maria delle Carceri, at Prato, by Giuliano da Sangallo, and Santa Maria del Calcinaio, near Cortona, by Frencesco di Giorgio. Both these resemble the experiments with centrally planned churches being carried out in Milan by Leonardo and Bramente, and we know that Francesco di Giorgio was personally acquainted with Leonardo. In these churches we see the culmination of the Early Renaissance ideals of classical lightness and purity.

 

It is not easy to keep such a building in good condition, but fortunately because of the initiative l’Associazione Amici del Calcinaio saved this architectural pearl of the Renaissance. Thanks to 22,500 signatures, the initiative received a grant of 30,000 Euros for the roof in 2014. Water flowed into the church through the leaky roof. Hopefully the interest in this exceptional monument will continue.

 

http://magazin.realfilm.cz/wp-content/uploads/box-of-film.jpg

http://magazin.realfilm.cz/wp-content/uploads/box-of-film.jpg

Přidat komentář