Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Tismice je obec nacházející se v těsné blízkosti Českého Brodu. Nalézá se v ní velice zajímavý kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Tismice_1

Stavebním materiálem kostela je pískovec. Pískovcové kvádry jsou neomítnuté, ale mají tři barevné odstíny, které jsou výborně využity po celé stavbě. Zajímavé jsou ty červené v ostění. Stavba samotného kostela je trojlodní bazilika s dvěma hranolovými věžemi s barokními báněmi a trojicí polookrouhlých apsid. Kostel byl vystavěn ve 12. století. Baziliku obklopuje bývalý hřbitov, v jehož východní části je márnice.

 

pohled do hlavní lodě

pohled do hlavní lodě

Kolem kostela je v hřbitovním prostoru k vidění hned několik historických náhrobků. Hlavní vchod do areálu má bránu se sochou Panny Marie, k níž vede dvouramenné schodiště se sochou sv. Jana Nepomuckého. Areál kolem kostela byl barokně upraven v 17. a 18. století.

 

pohled do boční lodě

pohled do boční lodě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích je v českém venkovském prostředí ojedinělý příklad románské bazilikální dispozice. Architektura bývá spojována s předpokládanou fundací pražského královského dvora. Architekt v baroku zanechal původní členění románské stavby, ale původně plochostropou hlavní loď zaklenul barokní valenou klenbou.

 

pohled z boční lodě do hlavní

pohled z boční lodě do hlavní

PROJDĚTE SE KOSTELEM VE VIRTUÁLNÍ PROHLÍDCE

klikněte sem:

https://my.matterport.com/show/?m=nbHKQSWYPPn

Přidat komentář