Klášter v Doksanech (Article also in English)

Klášter premonstrátek v Doksanech nedaleko Lovosic a Roudnice nad Labem vznikl pravděpodobně současně se Strahovem roku 1143 nebo 1144 jako fundace Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy, která zde také nalezla místo svého posledního odpočinku. (Scroll down for English)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Byl to teprve druhý ženský klášter založený v českých zemích. První premonstrátky přišly z Dűnnwaldu v Porýní. Doksany se těšily přízni vládnoucích Přemyslovců nejen po hmotné stránce, což dokazuje mimo jiné to, že sestrám byly svěřovány na vychování královské dcery. Mezi nimi byla i Anežka Česká, blahořečená po pádu komunismu.

Za husitských válek musely premonstrátky Doksany opustit, ale po asi pětiletém exilu se vrátily. Když za Třicetileté války získal strahovský opat Questenberk v Magdeburgu ostatky svatého Norberta, byly přivezeny na podzim roku 1626 nejprve do Doksan a odtud v květnu následujícího roku 1627 na Strahov, kde jsou uloženy dodnes. Roku 1782 byl úspěšný klášter s 49 sestrami zrušen císařem Josefem II., protože neplnil žádnou světskou mocí tolerovanou aktivitu. Klášter nejprve sloužil jako vojenský špitál, později přešel do šlechtických rukou rodu Ehrenthalů, kteří stavbu přestavěli na zámek. Severní křídlo sloužilo jako stáje a kravín. V době totality patřil celý areál státu, v části kláštera byl státní statek. Doksanský klášter kdysi, v roce 1162, vdechl život klášteru sester na krakovském předměstí Zwierzyniec a právě odtud byl roku 1998 zásluhou polských sester obnoven jeho provoz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokud má někdo zájem o prohlídku kostela a románské krypty, je možné se domluvit s duchovním správcem farnosti:

Římskokatolická farnost
Doksany
411 82
tel.: P. Adrián Zemek, O.Praem.: 731 557 601
e-mail: farnost.doksany@dltm.cz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The beginning of the convent in Doksany reached to the year of 1144 when it was founded by Vladislav II. and his wife Gertruda, probably in same time as monastery of Strahov in Prague. It always second women´s convent in history of Bohemia. The regular life lasted uninterrupted till 1782 when the convent was abolished according to the order of Emperor Joseph II. At that time there lived 49 sisters. Then it served as an army hospital for a short time and at the end it was solved to a noble family of Aehrenthals that rebuilt it into a castle. The north wing was used as stables and cowshed. These adaptations together with a gradual decay under the communist regime led to a complete devastation.

The church and parish house remained in the administration of Premonstratensians from Strahov with a short break during communism.With the blessings of Father Abbot Michael, prioress of the convent of Cracow Mother Paula Torczyňska and superior general of the Congregation Mother Bohuslava Maceková the four sisters (two from Poland and two from the Czech Republic) began their community life on 31.1. 1998 – provisionally in the parish house.

Mariánský sloup

Mariánský sloup

Přidat komentář