Hrad Pernštejn (Article is also in English)

Jeden z nejzachovalejších goticko-renesančních hradů se nachází několik kilometrů od Bystřice nad Pernštejnem. (Scroll down for English)

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl hlavním sídlem pánů z Pernštejna, nejbohatšího a nejmocnějšího rodu 16. století. Díky nenávratným ztrátám písemných pramenů víme o historii hradu překvapivě málo informací a bohužel o historii psal známý falzifikátor Antonín Boček, autor Moravského kodexu. Ze samotné stavby lze ale mnohé vyčíst.

 

Hrad založili páni z Medlova (Pernštejnové) mezi lety 1270 a 1285. Nejstarší jádro hradu zaujalo vrchol protáhlého skalního útesu, jehož obvod vymezila plášťová zeď, za kterou byla zasunuta válcová věž s břitem, dnes zvaná Barborka. Třípodlažní palác byl situován v jižním cípu dispozice a vstup byl na jižní straně. Na první etapu výstavby poměrně plynule navazovala další stavební činnost.

Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. Dochovala se architektonická skladba hradního paláce, kde je patrná historie a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

 

Na hradě Pernštejn se natáčely filmy a seriály Wanted, Van Helsing nebo seriál Návštěvníci.

Castle Pernstein

 

One of the best-preserved Gothic-Renaissance castles is located a few kilometers from Bystřice nad Pernštejnem.

 

A castle from the High Gothic period, perfectly preserved throughout its whole, with valuable subsequent modifications of the interiors from the Baroque until the 19th century. One of the largest castle complexes, it iis surrounded on the southern slopes by a park, that leads into a forest park and thus forming a unique complex of an aristocratic estate in the countryside.

The castle was founded by the lords of Medlov (who subsequently called themselves Pernštejn) between 1270 and 1285. The oldest core of the castle clung to the summit of an elongated rocky crag, whose perimeter was defined by a chemise wall, behind which a round tower (bergfried) with a sharp edge, today called Barborka, was tucked. The three-storey palace was situated in the southern corner of the layout and the entrance was from the south side. Further building work followed on from the first building phase fauly fluidly. In the first half of the 14th century a second towered palace was built in the northeast corner of the core, outer ward battlements appeared around the core, definic the inner (third) bailey.

Castle Pernstejn was a location for movies Wanted, Van Helsing and TV series Adam 84.

PLAY VIDEO ABOUT PERNSTEJN
http://magazin.realfilm.cz/wp-content/uploads/box-of-film.jpg

Přidat komentář