Santini: Klášter Kladruby

Každý kdo jede po dálnici směrem na Mnichov vidí kupoli se zářivou zlatou korunou a vršek střech kláštera Kladrub u Stříbra. Podobu klášternímu kostelu vtiskl architekt Jan Blažej Santini Eichl.

kladruby_1

Opat Maur Fintzgut požádal o přestavbu klášterního kostela Jana Blažeje Santiniho – Aichela, mimořádného autora s jasným rukopisem. Podle jeho projektu byl klášterní kostel v letech 1711-1726 přestavěn a stal se tak jednou z nejzajímavějších církevních staveb ve stylu barokní gotiky.

kladruby_2

Santini – Aichel využil původní konstrukce románského trojlodí, a to jak v obvodovém zdivu, tak i v příčné lodi. Zachoval částečně i románské pilíře mezilodních arkád v chórové části. Původní trojboký závěr chrámu přestavěl na trojlistý a zkrácením hmoty trojlodí v západním průčelí posunul příčnou loď doprostřed podélné osy, a tak se obě části chrámu, chór i západní část, délkově vyrovnaly. Strhnul dvě románské věže a nad křížením vztyčil mohutnou kupoli zakončenou lucernou.

kladruby_3

Santiniho dílem je také celkový exteriér objektu, včetně opěrného systému a západního průčelí s mnoha hravými nápady. Santini je autorem také zajímavého oltáře, kazatelny, ale i dvojice kropenek, na jejichž hladině se odehrává skvostné divadlo odrazu klenebních polí včetně části oltáře.

kladruby_4

Ze všech Santiniho barokně gotických rekonstrukcí středověkých klášterních kostelů jsou Kladruby nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho dílo, přestože díky předčasné smrti architekta nedošlo k postavení dalšího zajímavého objektu u klášterního kostela v podobě pyramidy. Podle dochovaných účtů stála celá barokně gotická přestavba klášterního kostela v Kladrubech včetně vybavení zhruba 150 000 zlatých.

kladruby_5

Přidat komentář