Hrad Švihov

Švihov znají miliony lidí a kolikrát o tom ani neví, protože je to právě tento hrad, kde byla natáčena pohádka Tři oříšky pro Popelku.

svihov_1

Hrad Švihov postavil na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský působící na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského. Kromě hradu Švihova Půta vlastnil hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň. Od krále obdržel jako zástavu za dost vysokou půjčku Roudnici nad Labem nebo knížectví Kozelské ve Slezsku.

Hrad Švihov byl zamýšlen jako umělý ostrov. Budovy v centrální dispozici tvořily jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží a uzavíraly tak čtverhranné vnitřní nádvoří. Okolo staveb byl pás vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a vodním příkopem. Další pás hradeb s vodním příkopem obklopoval jádro hradu. Tato druhá stavební fáze byla dokončena po Půtově smrti roku 1504. Na dostavbě se výrazně podílel i známý pozdně gotický architekt Benedikt Rejt. Oba vodní příkopy byly napájeny vodou z řeky Úhlavy.

svihov_5

Po Půtově smrti zdědili hrad jeho dva synové Václav s Jindřichem a prodali ho roku 1548 Heraltu Kavkovi z Říčan a ze Štěkně, jehož dva synové se hradu o padesát let později v roce 1598 opět zbavili. Tentokrát byl kupcem Humprecht Černín z Chudenic.

svihov_4

Během Třicetileté války dvakrát odolal útokům švédských vojsk, ale po válce byl vydán císařův rozkaz k jeho srovnání se zemí. Ferdinand III. Habsburský chtěl demoličním dekretem vztahujícím se na výrazný počet českých hradů eliminovat možnost obsadit pevnosti loupeživými hordami, které byly jedním z důsledků dlouhotrvající války. Švihov z vůle krále přišel o velkou část vnějšího opevnění a o oba vodní příkopy.

svihov_3

Černínům se naštěstí demolici hradu podařilo zrušit. Hrad však nadále využívali pouze k hospodářským účelům. Z obou paláců se staly sýpky a předhradí hospodářským dvorem. Tak byl hrad využíván pod vedením správců až do první poloviny 20. století a jeho údržba se omezovala jen na nejnutnější práce, až je v roce 1926 v úředních spisech označován jako „zřícenina“. O čtyři roky později si však k hradu našel vztah Eugen Černín, který provedl základní kroky k záchraně gotické památky včetně oprav zastřešení.

Přidat komentář