Marold: Vaječný trh v Praze

Vaječný trh v Praze je obraz Luďka Marolda. Je klenotem Národní galerie v Praze a měl mimořádný význam i pro samotného autora, který i za něj získal rok poté možnost studovat v Paříži v malířském ateliéru.

marold_vajecny_trh_v_praze

Obraz Vaječný trh v Praze byl namalovaný roku 1888, jedná se o olej na plátně o monumentálních rozměrech 101,5 x 135 centimetrů. Obraz zachycuje vaječný trh v Rytířské ulici, který byl ve své době vyhlášeným místem pro nákup lahůdek. Nádherný obraz zachycující pražský kolorit byl hned po svém vystavení zakoupen státem.

Luděk Marold studoval na UMPRUM a Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Pirnera a na Akademii v Mnichově u von Lofftze a Gysise. Od roku 1884 převážně ilustroval, v Praze pro časopisy Světozor a Zlatá Praha, v Mnichově knižní ilustrace pro nakladatelství Braun a Schneider. V roce 1889, tedy rok po představení Vaječného trhu v Praze, získal stipendium v Paříži v ateliéru Pierra Vicrora Gallanda, ale již po půl roce školu opustil, aby se mohl věnovat leitmotivu své tvorby – zachycení současného života.

V roce 1890 začal být respektován jako ilustrátor i v Paříži, zvláště pro schopnost postihovat rysy mondénní společnosti, kterou ale vnímal často s ironickým podtextem. Ve městě nad Seinou se stýkal také s krajany Muchou, Váchou, Hynajsem nebo Brožíkem. Po návratu do Prahy roku 1897 dostal objednávku na malbu panoramatu Bitvy u Lipan pro Výstavu architektury a inženýrství. Dokončil ji za pomoci spolupracovníků půl roku před nečekanou smrtí.

Odkaz na video ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000039-narodni-galerie-v-praze-nikdy-nezavira/211251000340038-ludek-marold-vajecny-trh-v-praze/

Přidat komentář