Umělci z Makedonie vystaví svá díla v Českém centru Praha

Nová výstava současného umění Makedonie vznikla při příležitosti 20. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Makedonií a Českou republikou. V galerii v Rytířské ulici bude k vidění tvorba mladých makedonských umělců zachycující esenciální proces „proměny“ prostřednictvím malby, kresby, fotografie či videa. Výstava je pro veřejnost otevřena od 28. 11. 2014 do 10. 1. 2015. Nejrozsáhlejší přehlídku makedonské tvorby v ČR připravila Česká centra ve spolupráci s Národní galerií ve Skopji, Velvyslanectvím České republiky ve Skopji a Velvyslanectvím Makedonie v České republice.

marija_001_mensi

JEDEN POHLED
Průřez tvorbou mladých makedonských umělců mohou spatřit návštěvníci, kteří v listopadu a prosinci zavítají do výstavních prostor Českého centra Praha. Kurátorka výstavy Ana Frangovská se rozhodla vyzvat ke spolupráci jedenadvacet umělců. Autoři se ve svých dílech snaží o zachycení momentu „proměny“ odehrávající se v různých rovinách vlastního vnímání. Každý umělec volí vlastní cestu, nástrojem k sebevyjádření může být prostorová instalace, kresba, digitální tisk nebo malba. Zdánlivá nesourodost je ve skutečnosti záměrem. Roztříštěnost se ve výsledku sama „promění“ v celek. Kurátorka výstavy Ana Frangovská patří k výrazným osobnostem moderního umění, která má na svém kontě více než osmdesát výstav.
Od roku 2006 působí jako kurátorka Národní galerie ve Skopji. Nevšední koncepci popisuje slovy: „V teorii umění se vždy objevovaly pokusy označit umění jako transformaci. Počínaje Danteho teorií chápání umění jako artefaktu, který naplňuje určitý význam spojený s uměleckým záměrem, až k Shustermanovi, který vidí transfiguraci jako otázku transformace vnímání.“

Reciproční výstava mladé makedonské tvorby navazuje na přehlídku dvojice českých umělců Petry Jovanovské a Jiřího Kovandy, která se konala letos na podzim ve Skopji.

VŠEDNOST ZKOUMÁNÍ
Obsah pojmu transfigurace může být vysvětlován jako přeměna jedné věci v jinou, změna, metamorfóza, transmutace, modifikace. Tato proměna je všudypřítomná. Každodenní prací umělců se snadno podřizuje tvořivým průzkumům bez ohledu na to, zda se zkoumání dotýká osobního, sociálního nebo myšlenkového mapování platformy trans/figurace.

TRANSFIGURACE „ODKUD–KAM“

Kořeny tzv. „zdrojové transfigurace“ lze hledat v Bibli. Za skutečnou transfiguraci s křesťanským významem je považována proměna Ježíše Krista před zraky apoštolů, která je metaforou pro uměleckou až mysteriózní přeměnu předmětů v umělecká díla. Dobrým příkladem transfigurace v umění je rozhodnutí umělce nebo kritiků prohlásit něco za umělecké dílo, a to díky ontologické či epistemologické povaze díla. Skupina mladých výtvarníků vychází z této premisy, ale ve skutečnosti jde o trochu dál. Nechává proběhnout transfiguraci v několika rovinách: v niterné (osobní pocit, introverze), estetické a vizuální transformační (formální popis) a percepční (výsledek pozorování). Výsledkem je koncepčně pojatý odkaz, nová interpretace a redefinice historických uměleckých příkladů i apel na potřebu akcentovat sociální změny, ve kterých má svou nezastupitelnou roli dominance sociálních sítí jako prostředku komunikace.

Vystavující umělci: Jovan Shumkovski, Gjorgje Jovanovic, Irena Paskali, Velimir Zhernovski, Mirna Arsova, Marija Sotirovska, Igor Toshevski, Nada Prlja, Igor Sekovski, Antoni Maznevski, Boris Shemov, OPA, Iskra Dimitrova, Aleksandar Spasoski, Atanas Botev, Zhaneta Vangeli, Vana Uroshevic, Aleksandar Stankovski, Dijana Bogdanovska, Blagoja Manevski, Slavica Janeshlieva

Otevírací doba:

Výstava je otevřena v Českém centru Praha v Rytířské 31 .

pondělí – pátek: 11 – 18 hodin

sobota: 11 – 17 hodin

Vstup volný

Přidat komentář