Preisslerové: Barokní malíři skla a porcelánu

Významní malíři barokního skla a porcelánu Daniel a Ignác Preisslerové působili ve službách hrabat Kolowratů-Liebsteinských a jejich úchvatné dílo je dodnes inspirativní a sběratelsky mimořádně cenné.

 

Ignác Preissler, konvice s přímořskou krajinou, kolem r. 1720, míšeňský porcelán malovaný švarclotem, UPM

Ignác Preissler, konvice s přímořskou krajinou, kolem r. 1720, míšeňský porcelán malovaný švarclotem, UPM

Ve starší literatuře se setkáváme pouze s díly připsanými Ignáci Preisslerovi (1676 – 1741), ale výsledky dlouholetého výzkumu Heleny Brožkové a Jaroslava Šůly prokázal, že je třeba brát v úvahu také jeho otce Daniela Preisslera (1636 – 1733). Oba žili a tvořili ve východočeském Kunštátu.

 

Jejich díla jsou bezesporu evropského významu a představují je unikátní malby na českém skle a orientálním a evropském porcelánu. Otec a syn Preisslerové malovali švarclotem (černou barvou), červenou sépiovou barvou a vyvyšovaným zlatem na skle a porcelánu.

 

Ignác Preissler, fasetované sklo malované švarclotem

Ignác Preissler, fasetované sklo malované švarclotem

Vývoj podmalby na skle (tedy malbě na zadní straně skla), spadají do helénistické Alexandrie, kde se uplatňovaly především na nádobách. Její rozkvět nastal v renesanci v 16. století a vrcholné období přišlo v 17. století s technologickou novinkou plochého skla. Malba se povětšinou prováděla nejprve červenohnědou kresbou na rub skla, poté se nanášelo plátkové zlato a naposled červená barva, tímto způsobem pracovali i oba Preisslerové.

 

Ignác Preissler, Čajová konvice, míšeňský porcelán, dekor 1725

Ignác Preissler, Čajová konvice, míšeňský porcelán, dekor 1725

Malovali také chinoiserie na míšeňský porcelán, zejména grotesky s postavami Číňanů, opice, ptáky a fontány, které patřily k dobovému vkusu a jsou dochovány i jejich porcelánové malby určené na dvůr saským kurfiřtům. Mezi motivy na sklenicích, lahvích, pohárech, číších nebo talířích jsou oblíbené zejména znaky orámované flórálními ornamenty a alegorické výjevy.

 

Čínská krajina, kol. 1720, mléčné sklo, malované švarclotem, UPM

Čínská krajina, kol. 1720, mléčné sklo, malované švarclotem, UPM

Významným sběratelem jejich prací byl Vojtěch Lanna, mecenáš, sběratel a zakladatel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (UPM), kde se řada jejich krásných maleb na skle a porcelánu nachází. V UPM je ve sbírkách 37 kusů skel a 63 porcelánových předmětů, další jejich díla vlastní soukromí sběratelé nebo třeba známé Muzeum skla v bavorském Pasově. Ve světě se pak jejich díla nachází ve sbírkách Gettyho muzea v Los Angeles, v muzeích v britském Birminghamu nebo americkém Clevelandu. Práce od Preisslerů se objevují také ve světových aukcích, kde stabilně patří k velmi vyhledávaným a sběratelsky ceněným položkám.

Číška s tančícími postavami, 1715-1720, čiré sklo, malované švarclotem

Číška s tančícími postavami, 1715-1720, čiré sklo, malované švarclotem

Přidat komentář