Schikaneder: Vražda v domě

Mimořádný malíř a vůdčí osobnost českého malířství Jakub Schikaneder namaloval svůj obraz Vražda v domě pro výstavu v Berlíně a snažil se jím upoutat pozornost, to se mu jistě podařilo.

vrazdavdome1890

Obraz Vražda v domě poprvé představený v roce 1890 je olej na plátně o monumentálních rozměrech 203 x 321 centimetrů.

 

V době kdy obraz maloval, tedy zřejmě již v roce 1889, působil ještě jako asistent Františka Ženíška na Uměleckoprůmyslové škole, tamtéž se stal již o rok později řádným profesorem dekorativní malby. Roku 1890 poprvé představil programové dílo českého realistického umění, Vraždu v domě, který namaloval pro prezentaci na výstavě v Berlíně.

 

K obrazu nakreslil řadu studií, připravil si postoje postav a rozkreslil si pastelem jednotlivé kompozice obrazu. V té době bydlel na rohu Dušní ulice a nedávné bádání ukázalo, že místo zachycené na obraze odpovídá podobě úzké uličky do dvora v Rabínské ulici tedy ve Starém židovském městě pražském, pokud Prahu znáte, tak víte, že ulice Dušní je odtamtud nedaleko.

 

Jestliže v Berlíně pozornost upoutal, hned o rok později byl obraz vystaven na jubilejní stoleté výstavě v Praze. Na reprofotu níže vidíte uprostřed samotnou instalaci obrazu, tak jak byl vystaven právě na této výstavě.

Vražda v dome_vystava

Ačkoli výstava čítala okolo 1200 obrazů, kreseb a grafik, z nichž některé se později zapsaly do zlatého fondu českého malířství 19. století, pak obraz Vražda v domě určitě nezapadl. Naopak. Veřejnost vzrušeně o obrazu debatovala a kolem díla vznikla řada legend a mýtů. Jedním z nich bylo i zamýšlení se nad příčinou smrti, zda je na obraze skutečně vražda anebo sebevražda. Někteří šli dokonce ještě dál v detektivním bádání a za vraha označily vzrušeně gestikulujícího muže. Výběr obrazů tehdy zajišťovala Krasoumná jednota a omezením pro výběr díla bylo stáří maximálně 100 let. Během výstavy docházelo ve výboru výstavy k častým změnám. Předsedou byl známý mecenáš a sběratel Vojtěch Lanna, kterého na čas vystřídal J. V. Myslbek a je docela zajímavé, že do výboru byl později přizván i samotný Schikaneder.

 

O provenienci obrazu toho příliš nevíme. Obraz byl v majetku Hospodářského družstva v Plzni, které jej jednou zapůjčilo na výstavu a do sbírek Národní galerie se dostal až po skončení 2. světové války.

 

Po velké retrospektivní výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze v letech 1998 -1999 došlo k výraznému oživení zájmu o díla tohoto malíře, ale také k řadě nových objevů rozšiřujících dosavadní kolekci jeho děl, které vedly k řadě dalším velkým výstavám a publikacím. Vražda v domě však patří k nejvíce ikonickým obrazům tohoto vynikajícího malíře. Dnes je obraz k vidění ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze ve 4. patře.

 

Odkaz na video ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000039-narodni-galerie-v-praze-nikdy-nezavira/211251000340035-jakub-schikaneder-vrazda-v-dome/video/

Přidat komentář